Обадете се : +359 895 757 447
        skladovooborudvane@abv.bg
        

4. Стоманено въже 6х36 (6х37) с органична сърцевина поцинковано DIN 3064 (DIN 3066)

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 2 мм

0.69 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

0.69 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 4 мм

1.12 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

1.12 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 6 мм

1.45 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

1.45 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 8 мм

1.78 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

1.78 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 10 мм

2.33 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

2.33 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 11 мм

2.63 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

2.63 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 12 мм

2.91 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

2.91 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 13 мм

3.51 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

3.51 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 14 мм

3.89 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

3.89 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 15 мм

4.41 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

4.41 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 16 мм

4.76 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

4.76 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 18 мм

5.75 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

5.75 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 19 мм

6.28 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

6.28 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 20 мм

6.71 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

6.71 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 22 мм

7.88 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

7.88 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 24 мм

9.14 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

9.14 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 26 мм

10.61 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

10.61 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 27 мм

11.33 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

11.33 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 28 мм

12.18 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

12.18 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 29 мм

13.05 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

13.05 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 30 мм

13.72 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

13.72 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 31 мм

14.39 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

14.39 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 32 мм

15.51 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

15.51 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 33 мм

16.48 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

16.48 лв  без ДДС

Стоманено поцинковано въже 6х36 (6х37) +OC 34 мм

17.47 лв   без ДДС

Тe са направени в съответствие с EN 12385-4, от стомана, могат да са непоцинковани и поцинковани, да имат смазка или да са сухи. Има различни конструкции: 6x7, 6x19, 6x36, 6x37, 1x19, 18(19)x7, 35x7. ..

17.47 лв  без ДДС

Показва 1 до 25 от 38 (2 страници)