Обадете се : +359 895 757 447
        skladovooborudvane@abv.bg
        

Поръчка и доставка на продукт

1. ПОРЪЧКА НА ПРОДУКТ

Поръчки на стоки от МОТОКАР.COM се приемат 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и на официалните празници.

Приетите поръчки се обработват всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Потребителите се уведомяват чрез e-mail или по телефона за получаването, потвърждаването и изпращането на всички поръчки от МОТОКАР.COM. Състоянието на всички поръчки могат да бъдат проследени в Клиентския профил на всеки Потребител.

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

МОТОКАР.COM си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина https://www.мотокар.com, ако попълнените данни на Клиента са невалидни, или ако няма наличност от поръчания продукт.

Служител на МОТОКАР.COM ще уведоми Клиента за състоянието на поръчката на предоставения телефон за връзка и/или e-mail адрес.

2. ДОСТАВКА НА ПРОДУКТ

Доставката на продукт на МОТОКАР.COM се извършва от куриерската фирма, посочена от Клиента. Доставката е за сметка на Клиента.

Клиентът получава поръчания продукт на посочения адрес за доставка или в посочен от него офис на куриерската фирма.

МОТОКАР.COM следи придвижването на стоките след предаването им на куриерската фирма.

Клиентът има право да бъде информиран за местоположението на пратката, както и оставащото време до доставката.

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, служител на МОТОКАР.COM ще уведоми Клиента за това и ще посочи нов срок на доставка.

Клиентът поема изцяло риска от повреждане и/или загубване на стока след нейната доставка.

Веднага след доставката стоките трябва да бъдат прегледани внимателно от Клиента. Евентуални повреди, удари и щети следва да бъдат съобщавани незабавно на Продавача.

При установяване на повреди и щети, които са се получили при транспорта на стоката, Продавачът не носи отговорност за гаранционното обслужване.

При посочване на неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката Продавачът не е длъжен да изпълни поръчката.

При приемането на стоката Клиентът е длъжен да подпише придружаващите документи.

Клиентът е длъжен при приемането на стоката или услугата да декларира всички свои възражения по явни недостатъци.

Ако Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката, Продавачът се освобождава от задължението си да изпълни поръчката.

Посочените срокове и условия за доставка на продукти от МОТОКАР.COM важат единствено и само за територията на Република България.