Обадете се : +359 895 757 447
        skladovooborudvane@abv.bg
        

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на електронен магазин МОТОКАР.COM

1. ДЕФИНИЦИИ

Продавач (Доставчик) – Складово оборудване ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. (с.) Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. „Княз Александър Батенберг” № 68 (не е адрес на магазин), ЕИК 203298148, код по НКИД 2008 - 4719 „Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирана другаде и части за тях”, тел.: +359 895 757 447, електронен адрес: skladovooborudvane@abv.bg.

 

Клиент (Потребител) – е всяко физическо или юридическо лице, което се е регистрирало за покупка на сайта на Продавача и в резултат на това му е създаден потребителски акаунт в електронния магазин МОТОКАР.COM, или лица, приели общите условия и извършили поръчката без регистрация - като „гост“.

Страни – страните по тези общи условия и договора са Продавачът и Клиентът.

Електронен (онлайн) магазин – Това е магазин за електронна търговия , разположен на страницата WWW.МОТОКАР.COM. Чрез тази страница страните осъществяват комуникацията и уреждат взаимоотношенията си по сключване на Договора.

Профил (Акаунт) – платформа на Клиента в електронния магазин на Продавача. Това е личното място на Клиента, в което са съхранени неговите данни като име, адрес, телефон, електронен адрес, хронология на поръчките, списък с любими продукти и информации.

Услуга – е предлаганата в електронния магазин дейност на Продавача.

Стока (Продукт) - предмет или вещ, или определена съвкупност от вещи, предложена за продажба в електронния магазин на Продавача.

Доставка - прехвърлянето на правото на собственост върху стоката от Продавача към Клиента. Доставка е и физическото предаване на стоката между двете страни. Осъществява се чрез посредническа куриерска фирма.

Договор - постигнатото между Продавача и Клиента споразумение за продажба на стока и/или извършване на услуга.

Поръчка - Договор по смисъла на действащото Търговското право, с който Продавачът се задължава да извърши определена по вид дейност, а Клиентът се задължава да плати нейната цена.

Регистрация – Въвеждане на личните данни на Клиента, включително потвърждаването на общите условия. Дава възможност да се извършват валидни поръчки за закупуване на предлаганите в МОТОКАР.COM.

Приемане - положително волеизявление на едната страна, адресирано до другата и съдържащо изрично и недвусмислено потвърждение на тези общи условия.

2. ПРЕДМЕТ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Продавачът предоставя продукти на Потребителите чрез електронния си магазин https://www.мотокар.com/.

Продаваните продукти са с доказан произход. Основните параметри и характеристики на продуктите, които се предлагат, са посочени подробно в страницата на всеки отделен продукт.

Цените на продуктите на всички страници в МОТОКАР.COM са крайни, с включен ДДС и са посочени в български лева. Всички посочени цени са валидни само при поръчка през електронния магазин.

Чрез извършване на регистрацията и нейното потвърждаване Клиентът изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на електронния магазин и публикуваната информация, предоставена от страниците на магазина.

3. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

Регистрацията на Потребител не е задължителна за осъществяване на покупка на стоки от интернет магазин МОТОКАР.COM. Покупката може да се извърши и от „гост“, но за да можем да реализираме изпълнението на поръчката, трябва да зададете лични данни и адрес, а именно: ИмеФамилияE-MailТелефонАдрес ( Жк., ул, №)ГрадПощенски кодДържаваОбласт / регион. В случай че сте юридическо лице и ФирмаБулстат/ЕИК.

При попълване на регистрационната форма, Клиентът е длъжен да предостави точни и пълни данни в задължителните полета.

За издаване на фактура е необходимо попълването на коректни и пълни данни за юридическото лице.

С попълване на регистрационната форма на МОТОКАР.COM, Клиентът получава свой Клиентски профил, с който се идентифицира в интернет магазина. В своя профил има възможност да следи хронологията и статуса на своите поръчки, да променя и допълва данните си, въведени при регистрацията. При желание на Клиента неговият профил може да бъде изтрит от администратора на интернет магазина .

4. СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА

С отбелязване на отметка в поле “Съгласен съм с Общите условия”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване и ги приема.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Страните са обвързани с изпълнение на правата и задълженията си по настоящите общи условия и специфицираното в поръчката на Клиента.

Продавачът не носи отговорност при посочена от производителя невярна информация за характеристиките на стоката.

Продавачът има право, но не и задължение, да съхранява материали и информация на сървъра на електронния магазин.

Продавачът не носи отговорност спрямо Клиента за вреди и/или пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, прекратяването, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, изменението, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информацията, предоставяни, използвани, записвани или станали достъпни посредством електронния магазин.

Продавачът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на непредвидими обстоятелства, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите, както и всяко друго събитие извън контрола на Продавача.

Продавачът има право, а Клиентът е съгласен с инсталирането на компютрите на Потребителите кукита (cookies).

Клиентът е длъжен да съхранява потребителското си име и паролата за достъп към своя профил. В случай на неправомерен достъп до профила му, незабавно да уведоми продавача.

Клиентът е длъжен да подава само реални поръчки като посочва правилно изискваните от продавача данни.

При уведомление за приета поръчка Клиентът е длъжен да плати цената по договора според посочения в тези общи условия начин.

6. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Цената на поръчката е сбор от отделните цени на поръчаните продукти. Цената за доставка се начислява допълнително след приключване на поръчката и според договорките на Клиента с определена куриерска фирма. Всички цени в онлайн-магазина са обявени без включен ДДС като ДДС се прибавя при завършването на поръчката в потребителската кошница.

Плащането на продукти, закупени от интернет магазин МОТОКАР.COM се извършва чрез наложен платеж (плащане в брой при доставка) - Клиентът заплаща дължимата сума в брой при доставка на продукта от куриера, както и транспортните разходи, свързани с нейната доставка или чрез предварително плащане по банков път. Начинът на плащане Клиентът избира при попълване на поръчката.

При наложен платеж плащането на поръчката и нейното вземане може да стане и в посочен от Клиента адрес на куриерската фирма.

При предварително плащане по банков път срокът на доставката започва да тече след получаване на превода на посечената сметка на Продавача.

7. ПРОМЯНА И ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Клиентът има право да промени поръчката си или да се откаже от нея в рамките на 2 (два) часа в работен ден, считано от момента на изпращането й.

При промяна на поръчката Клиентът не се задължава със закупуването на продукта на същата стойност, както и на продукт от същата марка.

Ако е издадена фактура, същата се анулира или при необходимост се издава кредитно известие.

Клиентът има право да се откаже от поръчката си и върне закупения от него продукт от интернет магазин https://www.мотокар.com в срок от 7 (седем) работни дни от датата на доставката съгласно чл. 55 от ЗЗП. Транспортните разходи по връщане на продукта се поемат от Клиента. Продуктът трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка и документация, във вида, в който е получен по условията на чл.55 от ЗЗП. Клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума в 30 (тридесет) дневен срок от получаването на продукта чрез наложен платеж.

МОТОКАР.COM не дължи изплащане на лихви или неустойки върху върнатата в горния срок сума.

В случай на връщане на продукт и рекламация от страна на Клиента, той е длъжен да се свърже със служител на МОТОКАР.COM, като посочи номера на фактурата или поръчката за покупка на стоката.

8. ГАРАНЦИЯ, РЕКЛАМАЦИЯ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

За всеки продукт в интернет магазина важат гаранционните условия на съответния производител.

При несъответствие на доставената стока с договора за продажба Клиентът има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. При явно несъответствие на получената стока с поръчаната незабавно се свържете с представител на МОТОКАР.COM.

Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в поръчката и наименованието на продукта, който е получил Клиента.

При установяване на несъответствие, Клиентът връща продукта за сметка на МОТОКАР.COM и му се изпраща коректния продукт за сметка на МОТОКАР.COM.

Рекламации за закупени стоки могат да бъдат направени с срок от 7 дни, считано от датата на доставката.

За предявяване на рекламация е необходимо да пазите касовата бележка, фактура, протокол или друг документ, доказващ покупката.

Замяна на стоката – при констатирани производствени дефекти на продукта или грешно изпратен продукт.

Не се уважават рекламации при следните условия:

  • Дефекти, причинени от използване или поддръжка, неотговаряща на инструкциите на продукта.
  • Неподходящи условия за съхранение; среда, неподходяща за продуктите
  • Механични увреждания на продукта
  • Неспазване на инструкциите за ползване и експлоатация.

Разходите по замяна на дефектен или погрешно доставен продукт са за сметка на Продавача.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Информацията, публикувана на МОТОКАР.COM, е собственост на ПРОДАВАЧА. Забранено е копирането, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на МОТОКАР.COM, без изричното писмено съгласие на Продавача. Достъпът на потребителите до МОТОКАР.COM по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

Продавачът не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпени от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на МОТОКАР.COM.

Въпреки че Продавачът се стреми да предоставя пълна, точна и изчерпателна информация за продуктите и услугите, които предлага чрез интернет магазин https://www.мотокар.com/, е възможно да са допуснати печатни текстови грешки, грешки в тяхната стойност (цена), разлики в цветовото представяне на продуктите, техния дизайн и технически характеристики. Ако попаднете на такива грешки, моля да се свържете с нашия екип, за да ги отстраним своевременно. Благодарим Ви предварително!

ПРОДАВАЧЪТ има право по всяко време да променя съдържанието на МОТОКАР.COM, предлаганите продукти, техните цени и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените.

Изменените Общи условия за ползване на интернет магазина МОТОКАР.COM се публикуват на МОТОКАР.COM и са достъпни за всички потребители.

Продавачът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Продавачът не носи отговорност за забавянето на доставката поради независещи от него обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

10. ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ

За всички неуредени в настоящите Общи Условия въпроси между МОТОКАР.COM и потребителите на МОТОКАР.COM се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.