Обадете се : +359 895 757 447
        skladovooborudvane@abv.bg
        

Конфиденциалност на информацията

Продавачът Складово оборудване ЕООД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Информацията, която събираме се използва за обработка на поръчки, доставка на поръчаните продукти и услуги, персонализиране на съдържанието и пазаруването на уебсайта, процеса на плащане, оптимизиране на нашите услуги, продукти и Уебсайта. Тъй като ние искаме нашите клиенти да се чувстват сигурни, ние също използваме събраната информация на откриване, разследване и предотвратяване на измами и други незаконни дейности. В допълнение ние използваме информацията, за да ви предостави специални оферти и информация за продукти, които може да представляват интерес за Вас. Ние пазим вашата лична информация за толкова дълго, колкото ние имаме легитимна бизнес причина или за толкова дълго, колкото се изисква по закон. След този период ние изтриваме Вашата лична информация.

Клиентът се съгласява, че мотокар.com има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на мотокар.com. Продавачът получава и използва информация от Потребителя при неговата регистрация, включваща лични данни, за да осигури качествено обслужване при приемане и изпълнение на поръчки, за връзка с Потребителя в случай на възникнали проблеми с поръчката, да помага на Потребителя при ползването на мотокар.com и предоставяните от интернет магазина продукти, за обработка на Клиентска поръчка, за статистически цели и подобряване работата на магазина.

Информацията се съхранява в базата данни на мотокар.com при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Клиентът може да поиска по всяко време коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от мотокар.com. Видовете лична информация, които Клиентът предоставя, може да включва имена, адрес, телефонен номер, е-mail. Продавачът гарантира, че въпросните данни на Клиента няма да бъдат използвани за цели, различни от горепосочените.

Клиентският профил на конкретен Потребител може да бъде изтрит от базата данни на мотокар.com заедно с прилежащите към него данни по всяко време и при желание от страна на Клиента.

Мотокар.com има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури, ако Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия или са нарушили права или законни интереси на трети лица и в други предвидени в закона случаи.